Anh Lượng

★★★★★ Tôi đã từng phân vân rất nhiều khi chọn nhà cung cấp máy ổn áp Standa 10KVA cho dự án của Công ty. Và tôi hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm cũng như thái độ phục vụ của nhân viên Công ty Cổ phần Standa Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Công ty trong những dự án tiếp theo… 

Bình luận trên Facebook