Ổn áp 2 Pha Lửa

Ổn áp 2 Pha Lửa sử dụng cho những nơi điện cực yếu ổn áp thông thường không thể kéo được. Ổn áp 2 pha lửa sử dụng điện đầu vào 3 pha và cho dòng điện ra 1 pha 220V hoặc 110V.

Hoạt động của máy là hạ áp vì vậy dòng điện ra luôn ổn định thích hợp với gia đình có điện 3 pha

Sắp xếp :

ỔN ÁP STANDA 1 PHA

Lioa 3 pha