Lioa | Ổn áp Lioa | Máy biến áp Lioa | Lioa nhật Linh | Giá bán lioa

Liên hệ

Công ty cổ phần Standa Việt Nam

629 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.99.17.666 | Fax : 0243.797.0471

Email: vietnamstanda@gmail.com

Tiền thân của Công ty Cổ phần Standa Việt Nam trực thuộc  Công ty máy tính – Bộ công nghiệp. Sau khi Nhà nước có chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, sau 2 lần thay đổi vốn điều lệ và cổ đông vào năm 2010 và 2014, Công ty Cổ phần Standa Việt Nam đã vượt qua những khó khăn ban đầu của cơ chế thị trường và đang vững bước đi lên trong ngành.