DANH MỤC SẢN PHẨM

Hình ảnh Công ty

Thanh toán

TK số : 00205875850

Tại : Ngân hàng Agribank Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Tin tức

Lưu ý Khi Mua hàng ổn áp standa cần xem kỹ phiếu bảo hành | standa phiếu bảo hành ổn áp

Ngày đăng : 7/30/2013

  Lưu ý : Khi Mua hàng ổn áp standa cần xem kỹ phiếu bảo hành | standa phiếu bảo hành ổn áp
Phải có dấu đỏ của công ty đóng trên ô kiểm soát trên phiếu bảo hành:

Hình ảnh : 


Phiếu bảo hành sản phẩm


Hướng dẫn lắp đặt và vận hành