DANH MỤC SẢN PHẨM

Hình ảnh Công ty

Thanh toán

TK số : 00205875850

Tại : Ngân hàng Agribank Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Hỏi đáp

Tư vấn khách hàng sử dụng ổn áp standa

Ngày đăng : 2/22/2012

Hỏi : Chọn ổn áp standa công suất nào cho dàn máy tính quán nét: 10 máy, 15 máy, 20 máy, 30 máy ?

Trả lời: Quán nét 10 bộ máy tính (không có máy in) chọn ổn áp standa 5 KVA đối với khu vực điện khá ổn định (điện áp > 150V), chọn ổn áp standa 7,5 KVA đối với khu vực nguồn điện yếu, không ổn định (điện áp < 150V)