DANH MỤC SẢN PHẨM

Hình ảnh Công ty

Thanh toán

TK số : 00205875850

Tại : Ngân hàng Agribank Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Biến áp điện lực

/Images/Product/bien-ap-dien-luc-3-pha-ngam-dau-6-1004kv-yyn-12-50hz-1228201112658PM.jpg

BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC 3 PHA NGÂM DẦU (6-10/0.4kV, Yyn 12 50Hz)

Mã SP : P00204

Liên hệ