Anh Quang

★★★★★ Tôi đã đặt hàng máy ổn áp Standa 15KVA loại chuyên dụng 2 pha lửa vào dùng cho máy đục. Máy dùng rất ổn định.

Bình luận trên Facebook