Admin

  15/07/2017

  1 nhận xét

Bình luận (1)

Nhà mình ở gần UBND điện vô cùng yếu. Nếu không sử dụng Ổn áp Standa thì điều hòa không mát.

15/07/2017

Viết bình luận

Vui lòng nhập thông tin đầy đủ *

Tin tức liên quan