Hình ảnh Công ty

Thanh toán

TK số : 00205875851

Tại : Ngân hàng Agribank Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Hỏi đáp

Ổn áp standa 10KVA thì sử dụng công suất bao nhiêu ?

Ngày đăng : 3/1/2012


Hỏi: Ổn áp standa 10 KVA thì sử dụng được tổng công suất là bao nhiêu?

Trả lời: 

Nếu điện áp vào từ 180 - 220 V thì dùng được 100% công suất của máy.

Nếu điện áp vào từ 90 - 180V thì công suất thực của máy = ½.