Hình ảnh Công ty

Thanh toán

TK số : 00205875851

Tại : Ngân hàng Agribank Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

ỔN ÁP LIOA 3 PHA KHÔ

/Images/Product/on-ap-lioa-3-pha-kho-250kva-1142012111412PM.jpg

Ổn áp Lioa 3 pha khô 250kva

Mã SP : P00250

195,300,000 đ