DANH MỤC SẢN PHẨM

Hình ảnh Công ty

Thanh toán

TK số : 00205875850

Tại : Ngân hàng Agribank Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Biến áp điện lực

/Images/Product/bien-ap-dien-luc-3-pha-ngam-dau-352204kv-–-y-–-dyn-12-11-1228201114743PM.jpg

BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC 3 PHA NGÂM DẦU (35(22)/0.4kV – Y – D/yn-12-11)

Mã SP : P00205

Liên hệ